VRIJDAG 23/06

zondag 25/06

28/29/30 juni 2024

zaterdag 24/06

LIONS BOULEVARD/LIONS CLUB WAREGEM

Lions Club Waregem organiseert voor de 7e maal de Lions Boulevard, een outdoor belevingsfestival in het Regenboogpark te Waregem. Dit tijdens het weekend van 28 tot en met 30 juni. We kijken er alvast naar uit. Lions Boulevard maakt deel uit van het “PreCongé” weekend.

Eén van DE belangrijkste weekends op de evenementenkalender van Stad Waregem. Via het festival kunnen de nodige sociale doelen/projecten ondersteund worden wat bovenal het doel is van Lions Club Waregem: ‘helpen van medemensen die door omstandigheden minder kansen kregen.’

Lions Boulevard is een concept van serviceclub “Lions Club Waregem”.

 • ✓  Food Truck festival / belevingsfestival
 • ✓  Vrij en gratis toegankelijk
 • ✓  Gezellig eten en drinken: originele Food Trucks met een waaier aan unieke gerechten
 • ✓  Open ruimte – natuur: houten meubilair en zithoeken, bomen, vijver,…
 • ✓  Aangename sfeer
 • ✓  Doelpubliek: iedere inwoner van Waregem en omstreken
 • ✓  Aanvulling via Waregem Kinderstad
 • ✓  Aanvulling met Home Made Market
logo Lions
logo Waregem

where there’s a need, there’s a lion

where there’s a need, there’s a lion

Ten voordele van

Beste symphatisanten

Beste vrienden

Beste sponsor

Lions Club Waregem is een groep mensen die samen op een vriendschappelijke manier een meerwaarde vinden via hun engagement. Zij trachten daarbij een bijdrage te leveren voor een betere wereld, niet door het te verkondigen van een mening maar het lenigen van noden daar waar nodig.

De rode draad voor het opzetten van onze acties is steeds dezelfde: de Lions vriendengroep organiseert een event, dit jaar de Lions Boulevard, waarbij het zakelijke netwerk ingeschakeld wordt om fondsen te genereren. Met de opbrengst worden caritatieve acties ondernomen ten bate van minderbedeelden of jeugd.

De commissie Caritas hanteert een objectieve verdeelsleutel voor de caritatieve doelen. Het belangrijkste criterium voor het bestedingspatroon is “met het beschikbaar gesteld budget zo veel mogelijk mensen uit de eigen regio helpen”. Daarnaast wordt 10% van het budget besteed aan buitenlandse projecten.

Reeds méér dan 60 jaar ondersteunt Lions Club Waregem financieel en logistiek meerdere projecten, onder andere:

 • ✓ ‘t Kelderke: wekelijkse verdeling van voedselpakketten.
 • ✓ Somival Waregem: sportvereniging voor andersvaliden
 • ✓ VZW Amon: organisatie binnen de integrale jeugdhulp
 • ✓ LiSa (Lions International Student Academy) project: project voor kanszoekende studenten; begeleiding en ondersteuning van hogere studies.
 • ✓ Lions Bad: een jaarlijks festival gericht op mensen met een beperking (2500 deelnemers).
 • ✓ En tal van andere diverse projecten en organisaties.

Vredesposter

Lions Vredesposterwedstrijd 2023

Lions Club Waregem organiseert, net als vele andere Lions Clubs, jaarlijks een Vredesposterwedstrijd in samenwerking met de lagere scholen van Waregem en de Stedelijke Kunstacademie.
Dit was ook weer het geval in 2023 en net als vorig jaar sloegen opnieuw Lions Club Waregem, Lions Club Waregem Ascot (dames Club) en Leo Club Waregem (jongeren Club) de handen in elkaar voor de organisatie.

De vredesposterwedstrijd bestaat reeds sinds 1988 met als doel jonge mensen/kinderen de mogelijkheid te geven om op een creatieve manier hun gevoelens rond wereldvrede en hun vizie over de wereld te vertalen. Kinderen tussen 11 en 13 jaar geven in een tekening uiting van hun gevoelens over vrede. Ongeveer 600.000 kinderen uit 75 landen nemen jaarlijks deel aan deze wedstrijd.
De gedachte is dat honderdduizenden kinderen bezig zijn met hetzelfde thema “Vrede”.
Achter iedere tekening zit een bijzonder kind met haar/zijn ervaringen. Deze kinderen gaan creatief aan de slag rond het jaarthema
Het 2023 thema was ”Durven dromen, dromen van een betere wereld”.

Dit jaar deden maar liefst 500 leerlingen mee aan dit vredesinitiatief; opnieuw een enorm succes. Alle 19 scholen (in totaal 32 klassen) uit Waregem/regio Waregem en de Kunstacademie nemen deel aan de Lions Vredesposter. Dit zijn de deelnemende scholen: Vrije Basisschool Keukeldam, Vrije Basisschool Sint-Petrus, Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, GO Basisschool TalentenSprong, Vrije Basisschool Heilig Hart college, Vrije Basisschool Gaverke college, Stedelijke Basisschool Guido Gezelle, Leefschool Het Biezebos, Vrije Basisschool Biest-Jager, Freinetschool ‘ De kleine wereld’, Stedelijke basisschool Torenhof, School voor Buitengewoon Lager onderwijs Zonneburcht, Vrije Basisschool Nieuwenhove, Vrije Basisschool Desselgem, Vrije Basisschool Duizendpoot, Stedelijke basisschool Desselgem, Stedelijke Basisschool Beveren-Leie en Vrije Basisschool Beveren-Leie.

Daarbij werd dit jaar, als belangrijke extra, ook een internationaal luik toegevoegd aan de Vredesposter wedstrijd met deelname van 2 scholen uit Polen (Krakow). Een extra perspectief op vrede en oorlog komend van vlakbij het oorlogsgebied alsook van kinderen afkomstig uit Oekraïne.

Uit de 500 tekeningen koos een jury uit iedere klas één winnende tekening. Dus 32 winnende leerlingen die tevens ook ook een CERTIFICAAT “ambassadeur van de vrede” kregen van Stad Waregem tijdens een mooie receptie op het Stadhuis. Finaal werd uit deze 32, 6 winnende tekeningen gekozen (die verder mochten op provinciaal niveau) met finaal één winnaar. Dit jaar was dit de tekening van Tars Verhulst uit de Stedelijke Basisschool Guido Gezelle te Waregem. De andere 5 winnende tekeningen waren Axelle Omey (Vrije Basisschool Gaverke College), Zoë Huysmans (Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve), Valentina Van Hoe (Leefschool het Biezebos), Anouk Rysman (Stedelijke Basisschool Desselgem) en Jethro Van Waeyenberghe (Stedelijke Kunstacademie).

Hieronder de 6 winnende klastekeningen.

Op naar even succesvolle editie 2024.

JAN MAES

Voorzitter Vredesposter Comité

Tars Verhulst
Tars Verhulst
Axelle Omey
Axelle Omey
Zoë Huysmans
Zoë Huysmans
Valentina Van Hoe
Valentina Van Hoe
Anouk Rysman
Anouk Rysman
Jethro Van Waeyenberghe
Jethro Van Waeyenberghe

Ga naar de gedetailleerde presentatie

Sponsors

Presenting partner

XL Sponsors

Bon Sponsors

Foto's vorige edities

Contact

Heeft u een vraag? Stel ze hier

logo Lions

Lions Boulevard is een initiatief van Lions Waregem

Karel Beel
Wim Block
Filip Boels
Bart Bourgois
Frédéric Clais
Theo Damman
Freddy Decaigny
Frédéric de Groote
Patrick de Groote
Joost Degroote
Lode Degroote
Guy Delabie
Hugo Delbeke
Jean-Paul Depraetere
Tom De Stoop
Thierry De Vos
Gerald De Weer
Karl D’Haene
David D’Hoop
Christ Gevaert
Herwig Goethals
Christophe Goubau
Takashi Hobo
Frederik Kint
Philippe Lambrecht
Filiep Loosveldt
Jan Maes
Filip Maes
Jan Missiaen
Willem Naessens (†)
Dirk Nollens
Stéphane Saey
Frank Salembier
Ronald Salembier
Casper Sommeling
Stefan Vandekerckhove
Ben Vandenbroucke
Pieter Vandewiele
Bernard Van Overstraeten
Pedro Vanrijckeghem
Filip Vanwynsberghe
Koen Verbauwhede
Michel Verbrugge
Piet Verbrugge
Bernard Vercaemst
Thomas Verhamme
Olivier Vinck
Denis Volcke